Fotografia a kreatívna grafika sú kombinácia, ktorá ako efektívny marketingový nástroj dokáže zaujať široké publikum. V žarnovickej Strednej odbornej škole vďaka odboru grafik digitálnych médií vyrastá generácia šikovných študentov, ktorým sme poskytli príležitosť využiť svoje poznatky a talent v praxi.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON sa v máji zapojila do nahrávania prvej série slovenských Cyklopotuliek. Relácia je slovenskou obdobou veľmi obľúbených a už niekoľko rokov bežiacich Cyklotoulek a Běžkotoulek v Českej republike. Organizácia sa rozhodla využiť príležitosť a pozvať cyklistov a širokú verejnosť na výlet po Regióne GRON aj formou populárneho televízneho programu.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON druhý májový týždeň pripravila pre obyvateľov regiónu akciu zameranú na čistenie prírody a skrášľovanie okolia.

Na návrh KST Tatran Žarnovica sme sa podujali k zrealizovaniu projektu, ktorého cieľom je prepojenie dvoch miest okresu, Žarnovice a Novej Bane.